Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Tai Stryd Bethel sydd bellach wedi mynd  
 

Nid ffotograff o oes Fictoria mohono hwn (Maer ceir sydd yn y llun yn hen, ond nid mor hen hynny!) ond roedd yr hen dai deniadol a welir yma yn Stryd Bethel yn ystod cyfnod Fictoria ac am lawer o flynyddoedd cyn hynny !
Cafodd pob un or tai yma eu dymchwel yn yr 1950'au, cyfnod prysur iawn i bobl oedd yn dymchwel adeiladau !

 
Hen dai yn Llanidloes
 

Un tro roedd yna lawer o dai fframiau pren yn y dref, ond ychydig iawn ohonynt sydd ar l erbyn heddiw.
Gallwch weld capel Stryd Bethel gyferbyn r rhes o bum ty, roedd un ohonynt yn fecws.
.

 

Yn l i ddewislen ffotograffau Llanidloes
.

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanidloes
RDR