Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Yr Hen Neuadd Farchnad  
 

Maer llun hwn yn dangos yr hen Neuadd Farchnad syn 400 mlwydd oed ar y groesffordd yng nghanol y dref. Roedd y farchnad yn cael ei chynnal bob wythnos ar y rhan sydd cherrig cobl arno oddi tano. Ym mlynyddoedd cynnar cyfnod Fictoria pan oedd diwydiant gwlanen Llanidloes yn gwneud yn dda, roedd bwndeli mawr o wlanen oedd yn cael eu cynhyrchu au prosesu yn yr ardal yn cael eu cludo i Neuadd y Farchnad cyn iddynt gael eu cludo ir Trallwng iw gwerthu.

 
Neuadd Farchnad tua1900
 

Tynnwyd yr hen ffotograff a welwch chi or Neuadd Farchnad ar l 1897, pan ddefnyddiwyd yr adeilad gyntaf fel 'Working Ffotograff modern o'r Neuadd FarchnadMen's Institute and Library'.
Defnyddiwyd y drws mawr sydd ar y llawr uchaf un tro i lwytho a dadlwytho gwln a gwlanen. Gallwch hefyd weld y grisiau syn arwain fyny ir llawr uchaf y tu cefn ir ddau ddyn ar y chwith. Maer llun diweddar yma ar y dde yn dangos y ddau ddrws yma wedi iddynt gael eu cau, ond maer Neuadd Farchnad hynafol yn edrych yn debyg iawn i fel ag yr oedd o hyd.
.

 
 

Yn l i ddewislen ffotograffau Llanidloes
.

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanidloes
RDR