Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Ffowndri Rheilffordd Llanidloes  
 

Tynnwyd yr hen lun yma (sy’n edrych braidd yn wael) tua 1890 yn Ffowndri Rheilffordd Llanidloes.
Roedd adeiladau’r ffowndri wrth ymyl yr orsaf, ac fe’u defnyddiwyd i wneud ac atgyweirio traciau ac offer ar gyfer Cwmni Rheilffordd Cambrian.

 
 

Adeiladwyd prif adeiladau’r ffowndri ar gyfer y rheilffordd yn 1864 a chawsant eu cau yn 1983.
Er bod y ffowndri wedi mynd, mae’r enw’n parhau yn Llanidloes o hyd sef Lôn y Ffowndri a Teras y Ffowndri.
.

 
 

Yn ôl i ddewislen ffotograffau Llanidloes
.

Yn ôl i'r top
Ewch i ddewislen Llanidloes
RDR