Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Long Bridge Street  
 

Tynnwyd y ffotograff yma tua 1882 ac maen dangos golygfa ar hyd Long Bridge Street yn Llanidloes ar ddiwrnod gweddol brysur i bobl y dref. Ni allwch gerdded ar hyd y stryd fel hyn heddiw !
Tynnwyd y llun yma o lawr uchaf Neuadd y Farchnad, a byddair hen bwmp dwr wedi cael ei leoli o dan y ffotograffydd. Y 'Trade Hall' ywr adeilad ar flaen y llun ar y dde, a adeiladwyd yn yr 1860'au ar gyfer busnes defnydd a dillad Morris and Sons. Rhwng tua 1900 a 1968 roedd Swyddfa Bost Llanidloes yma.

 
Long Bridge Street,1880's
 

Maer Van Vaults, sef tafarn a enwyd ar l gweithfeydd plwm Y Fan, yn y bloc nesaf ar y dde. Agorwyd y dafarn yn Llanidloes gan nad oedd y pentref wrth ymyl y gwaith yn caniatu cael lle i yfed alcohol !
arwydd Red Lion Maen ddigon hawdd gweld y Red Lion Inn ar ochr chwith y llun, oherwydd y llew mawr wedii wneud o garreg syn sefyll at dop y portsh (Mae yno hyd heddiw !).
Roedd y dafarn yn un or llefydd yn Llanidloes ller oedd y Siartwyr yn arfer cyfarfod yn yr 1830'au i siarad ynglyn chael gwell amodau ir dosbarth gweithiol.
.

Rwyf wedi bod fyny
fan hyn ers blynyddoedd!
 

Yn l i ddewislen ffotograffau Llanidloes
.

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanidloes
RDR