Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Bywyd ysgol
 
  Dyddiau cynnar ysgolion lleol  
 

Engraving of schoolboysNid oedd plant y tlawd yn mynd ir ysgol o gwbl yn ystod blynyddoedd cynnar teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Roeddynt yn mynd allan i weithio cyn gynted ag yr oeddynt yn ddigon hen i helpu ennill arian i fwydor teulu.

Roedd plant y tirfeddiannwyr a dynion busnes mwy cefnog yn derbyn eu haddysg yn y cartref neun cael eu hanfon i ysgolion preifat lleol.
Erbyn diwedd cyfnod Fictoria roedd ysgolion rhydd wediu sefydlu ac roedd yn rhaid i bob plentyn fynd ir ysgol.

Gallwch ddysgu mwy am rai or ysgolion lleol or ddewislen a welwch chi nesaf

Peidiwch chwerthin ar fy knickerbockers
 
Mynd ir ysgol weithiau!
 
 
Pan oedd ysgol wir yn 'cwl'
 
 
Peryglon afiechydon
 
 
Bechgyn yw bechgyn
 
 
Pan fo swyddi'n mynd a dod!
 
 
Dim cyfri bysedd
 
 
Methu ag ysgrifennu - dim llyfrau
 
 
Sioeau'r 'magic lantern'
 
 
Amser i ffwrdd i'r athrawon
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes