Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Bywyd ysgol
 
  Swyddog Presenoldeb yn cael ei daro  
 

Rhywbeth cyffredin iawn a wnaed gan athrawon ysgol oes Fictoria oedd chwipio plant oedd yn achosi trafferth, a gwneud hyn trwy ddefnyddior gansen neur wialen fedw. Anaml iawn fyddai rhienin cwyno am hyn, gan ei bod yn rhan or ffordd arferol o gadw trefn yn yr ysgol.
Nid oedd hyn yn golygu fod plant bob amser yn ymddwyn yn berffaith, serch hynny !

 
School diary entryPowys County Archives
 

Mae digon o enghreifftiau o ymddygiad gwael yn yr hen ddyddiaduron ysgol, ac o ganlyniad i un achos cafodd Swyddog Presenoldeb yr ysgol ei daron anymwybodol yn 1885 ! Victorian schoolboy
Maer darn yma o Ysgol Fwrdd Llangurig yn dweud:
"...On Tuesday I punished D.C.Bound and Walsham Rowbotham for throwing stones during playtime in the afternoon. It is only a very short time ago that John Rowlands hit the attendance officer on the head with a stone. He was so much stunned by the blow that for some time he was unconscious. This did not occur during school hours".

Gwaith y swyddog presenoldeb oedd gwneud yn siw^r fod pob un or plant yn mynd ir ysgol, felly roedd yn dipyn o darged ir rheini oedd yn taflu cerrig !
Mae enghraifft arall o ymddygiad gwael a chosb lem ar y dudalen nesaf...

Y gansen i William Blythe..

Nid y fi ai tarodd. Aeth fy ngharreg i rywle arall.
 

Ewch i ddewislen ysgolion Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes