Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Bywyd ysgol
 
  Peidiwch defnyddioch bysedd i gyfrif
Geirfa
 

Ysgrifennwyd y darn a welwch chi nesaf mewn dyddiadur adran y Babanod Ysgol Genedlaethol Llanidloes yn 1886. Ffotograff o hen abacwsMaen rhan o Adroddiad Arolygwr Ysgolion ynglyn pha mor dda oedd yr ysgol yn ei wneud y flwyddyn honno, ac maen sn am yr arfer (hen iawn) o ddefnyddio bysedd i gyfrif hyd at ddeg ! Nid oedd cyfrifiannell iw chael mewn ysgolion Fictoraidd, ond roedd ganddynt abacws !

Cyfrifiannell y teclyn bach syn eich helpu i wneud symiau
Rhifyddeg gwneud symiau yn eich pen
 
Gallwch gyfrif arnai i !
  Cownteri oedd yn llithro ar ffyn pren oedd y rhain, ac fe fyddain cael ei ddefnyddio ar gyfer gwersi rhifyddeg. Er bod y Fictoriaid wedi meddwl am lawer o ddyfeisiadau newydd, maer abacws yn hen beth sydd wedi bod mewn bodolaeth ers gyfnod hynafol Tsiena!  
  School diary entryPowys County Archives
 

Maer adroddiad yn dweud:
"Subjects are, on the whole, well taught, but the Arithmetic should be carried further and the children should give up counting on their fingers and should be handier at finding the places in their reading books."

O leiaf fod gan y plant lwcus yma ddigon o lyfrau darllen, hyd yn oed os yr oeddynt yn cael trafferth dod o hyd ir dudalen iawn. Nid oedd gan lawer o ysgolion lyfrau o gwbl, gan nad oedd rhienin gallu fforddio talu amdanynt.
.

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes