Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Bywyd ysgol
 
  Wedi mynd i weld y Prif Weinidog  
 

Mae llawer o enghreifftiau yn Llyfrau Cofnod Ysgolion Fictoraidd o blant yn absennol or ysgol am bob math o resymau.
Weithiau mae yna resymau hefyd pam fod yr athrawon i ffwrdd ! Fel arfer roedd hyn oherwydd salwch, ond weithiau roedd oherwydd fod yn well gan yr athro fod yn rhywle arall!
Ychydig iawn o gyflog oedd athrawon yn ei dderbyn y dyddiau hynny (Mae llawer o athrawon yn meddwl felly heddiw hefyd !) felly roeddynt yn fwy na thebyg or farn eu bod yn haeddu gwyliau bach weithiau ! n

 
School diary entryPowys County Archives
 

Mae hwn yn dod o gofnodion Ysgol Llangurig yn 1887 :William Gladstone
"A half day holiday was given on Thursday afternoon that the teacher might go to Llanidloes to have a peep at Mr Gladstone. I went, and had the satisfaction of not only seeing him but of hearing him".

William Gladstone oedd Prif Weinidog Prydain ar adegau gwahanol rhwng 1868 a 1894, er nad oedd yn brif weinidog yn 1887. Roedd yn ddyn enwog iawn yn ystod oes Fictoria, ac fe fyddain ei ymweliad Llanidloes wedi bod yn achlysur arbennig iawn. Nid ywn lawer o syndod felly fod yr athro eisiau mynd iw weld yno !
.

A ydych chin gwybod
unrhyw jcs da?
 

Ewch i ddewislen ysgolion Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes