Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Bywyd ysgol
 
  Dim ysgrifennu heddiw yr inc wedi rhewi !  
 

Mae plant ysgol heddiw wedi dod yn gyfarwydd dosbarthiadau cynnes a chyfforddus pan maent yn mynd ir ysgol.
Yn aml roedd hin wahanol iawn mewn dosbarthiadau oes Fictoria, yn fwy na thebyg dim ond un stf fechan, myglyd iawn fyddai yn yr ysgol bryd hynny. Dim ond un pen or ystafell fyddain cael ei gwresogi, a hynny dim ond pe bair ysgol yn gallu cael digon o goed neu lo ! Weithiau byddair plant yn gorfod mynd allan ir goedwig i gasglu coed ar gyfer y tn.
Mae digon o sn mewn Llyfrau Cofnod am ysgolion oedd yn rhewi ar perygl i iechyd plant oedd yn cyrraedd yn wlyb i ysgol oedd heb wres.

Child at desk
Llangurig 1881
School diary entryArchifdy Sir Powys
Llangurig 1895
School diary entryArchifdy Sir Powys
 

Maer darnau yma wedi dod o ddyddiaduron Ysgol Fwrdd Llangurig. Ysgrifennwyd yr un cyntaf yn Ionawr 1881, y llall yn Ebrill (yn y Gwanwyn !) 1895, ychydig iawn oedd wedi newid mewn 14 o flynyddoedd !
Mae mwy am y tywydd oer ar y dudalen nesaf
"There has been no writing in copy books as all the ink was frozen.."
"No paperwork has been done for some weeks except by a very few scholars. The ink in the wells is frozen every night".

Roedd plant ysgol oes Fictoria fel arfer yn cael eu galwn scolars' ond ychydig iawn or gair a ddefnyddir heddiw.
Roedd ysgolion oedd desgiau ac nid oedd gan bod un ohonynt ddesgiau am nifer o flynyddoedd yn aml iawn photiau bach inc or enw "inkwells" ar ben y desgiau i ddal inc glas neu ddu ar gyfer peniau hen ffasiwn pan fyddech yn gorfod trochir pen yn yr inc. Nid oedd gan y Fictoriaid feiros !

Mwy o broblemaur tywydd i blant..

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes