Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Bywyd ysgol
 
  Rhy ddwfn ir rhai bach  
Drawing by
Rob Davies

plentyn yn yr eiraRoedd pob ysgol mewn ardaloedd gwledig yn debygol o gael nifer fechan o blant yn cyrraedd am wersi mewn tywydd gwael. Roedd yn rhaid i lawer gerdded am filltiroedd o ffermydd a phentrefi, ym aml dros dir garw iawn.
Maer darn yma o ddyddiadur Adran y Babanod Ysgol Genedlaethol Llanidloes, ac maen dangos fod y plant ieuengaf yn arbennig yn cael problemau yn y dyddiadau cyn bysiau ysgol! Roedd hin flynyddoedd lawer wedi diwedd cyfnod Fictoria y byddai cludiant yn cael ei drefnu ar gyfer cludo pob plentyn ir ysgol.

 
School diary entryArchifdy Sir Powys
 

Ysgrifennwyd hwn yn llyfr Cofnod yr ysgol yn 1886, pan oedd eiran drwch oddi amgylch ym mis Mawrth :
"The attendance this week was very poor on account of the severe weather, the snow being too deep for the little ones, especially those coming some distance, to wade through it. The attendance on Monday and Tuesday morning was so small that school had to be closed".

Yn aml iawn ychydig iawn o wres fyddai yn yr ysgol pan fyddair plant oer a gwlyb yn cyrraedd, felly roeddynt mewn perygl o ddal anwydau gwael neu waeth os oeddynt yn ceisio mynd ir ysgol mewn tywydd gwael.
Mae mwy am y problemau yr oedd llawer o blant yn eu hwynebu weth fynd ir ysgol ar y dudalen nesaf

Dros y bryniau ir ysgol..

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes