Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Bywyd ysgol
 
  Dros y briniau i'r ysgol  
 

Nid oedd yna unrhyw wasanaethau bysiau ysgol ar gyfer plant oedd yn mynd ir ysgol yn ystod amser y Frenhines Fictoria ! Fe fyddai ychydig or plant lwcus yn gallu dal reid gan gerbyd o ryw fath oedd yn cael ei dynnu gan geffyl, ond cerdded oedd y rhan fwyaf yn gorfod ei wneud. Mewn ardaloedd gwledig roedd hyn yn golygu cerdded am filltiroedd dros draciau geirwon, mewn pob math o dywydd.

 
Archifdy Sir Powys
School diary entry
  Mae hwn yn dod o gofnodion Ysgol Llangurig ar ddiwedd blynyddoedd Fictoria, 1900.
Maen rhan o restr syn dangos pa mor aml yr oedd plant yn mynychu ysgol, gyda rhai nodiadau ar resymau dros absenoldeb. Maer rhifau mewn du ar y dde ir enwau yn rhoi oed y plant. Maer golofn nesaf mewn coch yn dangos faint o weithiau y daethant ir ysgol (allan o uchafswm o 42 !).
Gallwch weld fod rhai or plant wedi gorfod cerdded pum milltir i gyrraedd ysgol !
 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes