Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Trosedd a chosb
 
  Cyfraith a threfn yn ardal Llanidloes?
Geirfa
 

Dros flynyddoedd hir teyrnasiad y Frenhines Fictoria newidiodd agweddaur awdurdodau tuag at drosedd a chosb yn fawr.

Yn y cyfnod yma cafwyd nifer o newidiadau mawr hefyd yn y ffordd roedd troseddwyr yn cael eu dal au trin. Heddlu Sirol Sir Drefaldwyn oedd un or heddluoedd proffesiynol cyntaf iw sefydlu yng Nghymru. Gallwn weld yn nyddiadur dyddiol un or cwnstabliaid cyntaf beth yn union oedd gwaith cwnstabl yn Llanidloes ar ddechrau cyfnod Fictoria

Gallwch weld rhai or newidiadau hyn ar y tudalennau yma. Dewiswch or ddewislen a welwch chi nesaf.

Teyrnasiad cyfnod mae brenin/brenhines yn rheolir wlad.
Alltudiaeth symud pobl sydd wedi torrir gyfraith i wlad arall bell fel cosb.
 
 
 
Alltudiaeth y tu hwnt ir moroedd
 
 
Rhywun yn dwyn o farchnad Llanidloes
 
 
Journal Cwnstabl Jones
 
 
Achos y gini aur
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes