Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Trosedd a chosb
 
  Journal Cwnstabl Jones  
 

Victorian Policeman from MontgomeryshireDechreuwyd Heddlu Sir Drefaldwyn yn 1841. Un or cwnstabliaid cyntaf i weithio yno oedd P.C. Thomas Jones. Roedd yn gweithio yn y Four Crosses a Machynlleth (edrychwch ar dudalennau Machynlleth yr adran Trosedd a Chosb). Am ychydig fisoedd yn 1845/6 roedd yn gweithio gyda Chwnstabl Owen fel yr heddlu ar gyfer Llanidloes ar ardal.

Fel pob cwnstabl arall roedd yn rhaid i P.C. Jones gadw Journal neu ddyddiadur o beth roedd yn gwneud bob dydd. Bob yn awr ac yn y man byddai Sargant yn ymweld ag ef or Drenewydd i gael golwg ar ei lyfr nodiadau er mwyn gwneud yn siw^r ei fod yn gwneud ei waith yn iawn. Gweddill yr amser roedd ef a P.C. Owen yn gweithio ar wahn neun gwneud fel ag yr oedd yr Ynadon Heddwch lleol yn dweud wrthynt.

 
  Dewiswch or ddewislen a welwch chi nesaf er mwyn gweld beth oedd hi fel i fod yn blismon yn yr 1840au yn Llanidloes.  
  Diwrnod o waith
Achos Thomas Humphreys
Ffrae deuluol
.
 
 

Yn l i ddewislen Trosedd a Chosb Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes