Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Trosedd a chosb
 
  Ffrae deuluol  
 

Ym mis Ionawr 1846 cafodd Cwnstabl Jones ei alw allan i ddelio â ffrae deuluol ddifrifol a arweiniodd yn y diwedd at drais. Mae ei lyfr nodiadau yn cofnodi bod mab Mr Edward Gorge wedi ymosod ar ei dad. Y mab efallai oedd Edward Gorge sef landlord y New Inn oedd mewn trwbl am ganiatáu i bobl yfed ar fore dydd Sul. (edrychwch ar y dudalen ar Ddiwrnod PC Jones).

 
  Darn o'r Journal
  Wedi'i arestio!Mae’r digwyddiad yma wedi’i nodi yn Journal PC Jones:
Assisted Const. Owen to take Edward Gorge to the lock up for Assaulting, beating and cu[t]ting his father about 12 o'clock A.M. Edward Gorge the Elder of Chapel house near Llanidloes.
I accompanied Doctor Jones of this town to the Chappell house by the orders of Mr Gorge. Mr Jones, doctor, examined his wound found he was cut on the left side of the head. Rather in a daingerous [dangerous] state.

Roedd y ddau gwnstabl o Lanidloes yn gorfod helpu ei gilydd pan yn ymdrin â sefyllfaoedd peryglus gan nad oeddynt yn gallu galw am help ar y radio yn 1846!
a
 
 

Yn ôl i ddewislen Trosedd a Chosb Llanidloes

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Llanidloes