Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Trosedd a chosb
 
  Arestio ar Ddydd Nadolig  
 

Hyd yn oed ar Ddydd Nadolig 1845 roedd Cwnstabl Jones ac Owen allan yn gweithio yn ardal Llanidloes. Wrth ymyl Long Bridge fe wnaethant sylwi ar rywbeth amheus. Mae dyddiadur PC Jones' yn esbonio beth ddigwyddodd.

 
  extract from Journal
  Hard labourMaer darn yn darllen:
"Found Thomas Humphres, taylor of this town by the longbridge consealing [concealing] a peas [piece] of timber - took timber in Posion [possession]. We suspected the timber belong[ed] to Mrs Jervis of Brynllis."
Fel y gallwch weld roedd PC Jones yn cael trafferth wrth sillafu! Yn wir roedd Thomas Humphreys wedi dwyn y pren oddi wrth MrsJervis ac aed ag ef o flaen y llys ar yr 8fed Ionawr 1846 ai ddedfrydu i naw mis o lafur caled yng Ngharchar y Sir yn Nhrefaldwyn.
.
 

Yn l i ddewislen Trosedd a Chosb Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes