Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Trosedd a chosb
 
  Alltudiaeth y tu hwnt ir moroedd
Geirfa
 

Yng nghanol rhai o hen gofnodion llychlyd llysoedd oes Fictora mae rhai syn adrodd stori dyn o Lanwnog aeth i drwbl difrifol iawn. Ei enw oedd Evan Owen ac roedd eisoes wedii gael yn euog o un drosedd cyn iddo ddod o flaen y llys unwaith eto. Yn y ddogfen a welwch chi nesaf mae ei enw ar y rhestr or rheini sydd yng Ngharchar y Sir yn Nhrefaldwyn yn aros i sefyll ei brawf yn Hydref 1844.

Alltudiaeth symud pobl sydd wedi torrir gyfraith i wlad arall bell fel cosb.
 
 
 
 

Maer cofnodion yn dangos mai labrwr 60 mlwydd oed oedd Evan Owen, ac roedd wedii gyhuddo o ddwyn tair gwydd oddi wrth dyn or enw John Price. Y golofn sydd r gair "neither" ynddi ywr bwlch ar gyfer nodir wybodaeth sef oedd y carcharor yn gallu darllen neu ysgrifennu neu beidio. Doedd Evan Owen ddim yn gallu darllen nac ysgrifennu. Yn fwy na thebyg doedd erioed wedi mynd ir ysgol, ac maen siwr a glywai yn y llys yn ddigon iw ddrysun lan.

Mwy am achos Evan Owen..

 
 

Yn l i ddewislen Trosedd a Chosb Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes