Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Trosedd a chosb
 
Mwy am..
Dyfarniad Evan Owen  
 

Mae cofnodion y llys yn dweud wrthym beth ddigwyddodd i Evan Owen nesaf. Gan ei fod wedi ei gael yn euog o un drosedd or blaen roedd y gosb yn un llym.

 
 
 

Maer darn yn darllen:
"Ordered that the prisoner be transported beyond the seas to such parts as Her Majesty with the advice of her Privy Council shall direct for the term of seven years".

Maer iaith gyfreithiol yma yn golygu y byddai ymgynghorwyr y Frenhines yn penderfynu lle byddain mynd. Yn ystod y cyfnod yma roedd carcharorion yn cael eu hanfon i drefedigaethau cosb yn Awstralia lle roeddynt yn cael eu gorfodi i weithio yn y caeau wrth ir gwarchodwyr eu gwylio. Yn fwy na thebyg bu farw Evan Owen allan yno. Pe bai dal yn fyw ar ddiwedd y saith mlynedd byddai wedi cael ei ollwng yn rhydd ond heb unrhyw ffordd o ddod yn l i Gymru.

Geirfa
Ymgynghorwyr y bobl syn rhoi cyngor ir Frenhines gydag achosion fel yr un yma. Carcharorion rhai sydd wedi eu cael yn euog o droseddu.
Trefedigaethau cosb mannau o fewn gwlad bell lle byddai carcharorion yn cael eu hanfon i gael eu cosbi.
 
 
 

Yn l i ddewislen Trosedd a Chosb Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes