Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer yr ardal  
  Newidiodd poblogaeth Dyffryn Hafren Uchaf trwy gydol cyfnod Fictoria wrth i ddiwydiannau wneud yn dda neu ddioddef, ac o ganlyniad roedd yn rhaid i bobl symud o gwmpas i chwilio am waith. Mae gwybodaeth ynglyn r boblogaeth leol wedii gofnodi yn y cyfrifiad, a gynhelir bob deng mlynedd. Cyflogwyd dynion i deithio o amgylch yr ardal yn cofnodi pwy oedd yn byw ym mha dy a beth oedd eu gwaith. Maer ffigurau poblogaeth yn dod or cofnodion yma.  
 

map o ardal LlanidloesRhannwyd Prydain yn blwyfi (fel y dangosir ar y map) ac maer ffigurau yn cofnodi faint o bobl oedd yn byw yn y plwyf. Fel arfer y plwyf oedd y pentref o amgylch eglwys y plwyf ar ardal oddi amgylch iddo. Roedd sawl cymuned fechan yn rhan o rai plwyfi.

Dewiswch or rhestr a welwch chi i weld graffiau poblogaeth ar gyfer rhai or llefydd lleol yng nghyfnod Fictoria.

 
 
Carno
Llanwnog
 
 
Trefeglwys
Llandinam
 
 
Llangurig
Llanidloes
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes