Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llandinam  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 1732 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 1585
In tYn y flwyd 1861 - 1574
Yn y flwyddyn 1871 - 1640
Yn y flwyddyn 1881 - 1541
Yn y flwyddyn 1891 - 1325
Yn y flwyddyn 1901 - 1209
 
  Dywedodd adroddiad y llywodraeth a gyhoeddodd ffigurau cyfrifiad 1841 fod y boblogaeth wedi lleihau bryd hynny oherwydd ymfudo. Os nad oedd pobl leol yn gallu cael gwaith yn lleol, roedd yn rhaid iddynt symud i ffwrdd. Gallwch weld fod y duedd yn parhau hyd nes 1871 pan gododd y boblogaeth unwaith eto.
Beth oedd yn digwydd yn yr ardal yn yr 1860au a allai fod wedi achosi ir boblogaeth godi?
 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes