Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llanidloes  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 4261 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 4604
In tYn y flwyd 1861 - 3987
Yn y flwyddyn 1871 - 4882
Yn y flwyddyn 1881 - 4939
Yn y flwyddyn 1891 - 3794
Yn y flwyddyn 1901 - 2770
 
  Mae plwyf Llanidloes yn cynnwys y dref ei hunan ac ardaloedd mynyddig fel y Fan a dyffryn Clywedog.  
  Dywedodd adroddiad y llywodraeth a gyhoeddodd ffigurau cyfrifiad 1851 fod y boblogaeth wedi tyfu bryd hynny oherwydd twf y diwydiant gwln. Yn debyg iawn i hyn, nodwyd yn adroddiad 1871 fod poblogaeth y plwyf wedi tyfu o ganlyniad i dwf y diwydiant cloddio plwm.
Beth arall oedd yn digwydd yn yr ardal yn yr 1860au a allai fod wedi achosi ir boblogaeth dyfu?
Pam ydych chin meddwl fod y boblogaeth wedi lleihau gymaint tua diwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria?
 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes