Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad plwyf Carno  
 

ffigurau cyfrifiad plwyf Carno

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
 

Yn y flwyddyn 1841 - 995 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 -
908
In tYn y flwyd 1861 - 969
Yn y flwyddyn 1871 - 1001
Yn y flwyddyn 1881 - 876
Yn y flwyddyn 1891 - 772
Yn y flwyddyn 1901 - 717

 
 

Ar wahn i bobl plwyf Carno oedd yn ffermwyr defaid mynydd neun wehyddion, y prif grwp arall oedd y cloddwyr plwm au teuluoedd. Roedd adroddiad y llywodraeth a gyhoeddodd ffigurau cyfrifiad 1851 yn nodi fod y boblogaeth wedi lleihau yn yr 1840au oherwydd fod y bobl leol wedi mudo neu symud i ardaloedd glofaol.
Maer graff yn dangos fod y boblogaeth wedi codi rhyw ychydig yng nghanol cyfnod Fictoria gan leihaun sydyn yn dilyn hynny. Cymharwch y ffigurau hyn gyda Llanwnog a Threfeglwys.

A ywr duedd ar y cyfan yn debyg?
Pam wnaeth y boblogaeth leihau tua diwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria?
Beth arall oedd yn digwydd yn yr ardal a allai fod yn gyfrifol am y cynnydd mewn poblogaeth yng nghanol teyrnasiad Fictoria?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes