Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llanwnog  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 1716 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 1645
In tYn y flwyd 1861 - 1631
Yn y flwyddyn 1871 - 1645
Yn y flwyddyn 1881 - 1747
Yn y flwyddyn 1891 - 1425
Yn y flwyddyn 1901 - 1479
 
  Yn ogystal ag ardaloedd mynyddig gyda ffermydd defaid gwasgaredig a gweithfeydd plwm, roedd plwyf Llanwnog hefyd yn cynnwys pentref Caersws. Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd yn dilyn cyfrifiad 1841 yn nodi fod y cyfrifiad yn cynnwys 198 o bobl yn nhloty Caersws.
Mae’r graff yn dangos wedi i’r boblogaeth leihau rhyw ychydig y bu cynnydd bach yng nghanol cyfnod Fictoria cyn iddo leihau’n sylweddol. Cymharwch y ffigurau yma gyda Carno a Threfeglwys.
A yw’r duedd ar y cyfan yn debyg?
Pam wnaeth y boblogaeth leihau tua diwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria?
Pam ydych chi’n meddwl wnaeth poblogaeth Llanwnog godi tua chanol ei theyrnasiad?
 
 

Yn ôl i ddewislen poblogaeth Llanidloes

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Llanidloes