Tref-y-clawdd Fictoriaidd
  Tref-y-clawdd ar ardal  
 

The Mae tref farchnad fechan Tref-y-clawdd yn sefyll ar y ffin Lloegr lle maer Afon Tefeidiad yn llifo i mewn i Loegr.

Cafodd ei adeiladun wreiddiol fel man croesi y gellid ei reoli dros Glawdd Offa, roedd y dref bob amser yn edrych i gyfeiriad y dwyrain ac roedd yna gysylltiadau da gyda Swydd Amwythig a Swydd Henffordd.

relief map of the Knighton area
 

Roedd Tref-y-clawdd oes Fictoria wedi bod yn ganolfan ir gymuned amaethyddol am amser hir gydai arwerthiannau da byw a chysylltiadau cludiant.
Yn debyg iawn ir cymunedau eraill ar ein gwefan, cafwyd newidiadau mawr yn Nhref-y-clawdd a phentrefi gogledd ddwyrain Sir Faesyfed yn ystod teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

Dewiswch or pynciau a welwch chi yma er mwyn cael gweld rhai or newidiadau yma -

 

Fe fyddem yn ddiolchgar dros ben i gael unrhyw atborth gan athrawon, plant, ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect.

Anfonwch e-bost at Gavin Hooson os oes gennych unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.

 

 
 
 
 
 
Yn l i dop
Ewch ir ddewislen lleoedd