Tref-y-clawydd a'r cylch
Trosedd a chosb
  Cyfraith a threfn yn Tref-y-clawydd ar cylch  
 

Dros gyfnod hir teyrnasiad y Frenhines Fictoria newidiodd agweddau tuag at drosedd ar gosb a roddwyd i droseddwyr yn sylweddol.

Yn ystod y cyfnod yma o newidiadau mawr, roedd yna newidiadau hefyd yn y modd yr oedd troseddwyr yn cael dal ac yn cael eu trin. Sefydlwyd yr heddluoedd cyntaf tebyg ir rhai yr ydym ni yn gwybod amdanynt heddiw ar draws y wlad.

Gallwch weld rhai enghreifftiau or newidiadau yma ar y tudalennau canlynol. Dewiswch or ddewislen a welwch chi yma.

 
Trawsgludiaeth y tu draw ir moroedd
Tri dyn o Bugeildy wediu cyhuddo o ddwyn yn 1844
 
 
 
 

Ewch i ddewislen Tref-y-clawdd