Tref-y-clawdd a'r cylch
Graffiau poblogaeth
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer yr ardal  
  Newidiodd poblogaeth Tref-y-clawdd trwy gydol cyfnod Fictoria wrth i bobl symud o gwmpas i ennill bywoliaeth.
Cofnodwyd gwybodaeth ynglyn â’r boblogaeth leol yn y cyfrifiad oedd yn cael ei gyflawni bob deng mlynedd. Roedd dynion yn cael eu cyflogi i deithio o amgylch yr ardal yn cofnodi pwy oedd yn byw ym mha dy a’r hyn yr oeddynt yn ei wneud. Roedd ffigyrau’r boblogaeth yn dod o’r cofnodion yma.
 
 

Roedd Prydain wedi’i rhannu’n blwyfi (gallwch weld y rhain ar y map) ac mae’r ffigyrau’n dangos faint o bobl oedd yn byw yn y plwyf. Fel arfer roedd yna bentref ac eglwys y plwyf yn rhan o’r plwyf a hefyd yr ardal oddi amgylch. Mewn rhai plwyfi roedd yna nifer o gymunedau bychain.

Dewiswch o’r rhestr a welwch chi yma i gael gweld graffiau poblogaeth llefydd lleol yn ystod cyfnod Fictoria.

   
   
   
     
 

Yn ôl i ddewislen Tref-y-clawdd

.