Tref-y-clawdd a'r cylch
Graffiau poblogaeth
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Bleddfa  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 235 o bobl
1851 - 234
1861 - 250
1871 - 232
1881 - 187
1891 - 124
1901 - 259
 
 

Sylwch fod y boblogaeth wedi gostwng ond yna dyblu a wnaeth rhwng 1891 a 1900.
Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi mawr gwledig eraill megis Bugeildy neu Llangynllo.

Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi eraill yn yr ardal.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?
Pa brosiect oedd yn digwydd yn yr ardal a all esbonior cynnydd yn y boblogaeth yn 1901?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Tref-y-clawdd

.