Tref-y-clawdd a'r cylch
Graffiau poblogaeth
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Tref-y-clawdd  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 1404 o bobl
1851 - 1566
1861 - 1853
1871 - 1946
1881 - 1905
1891 - 1813
1901 - 2139
 
 

Mae plwyf Tref-y-clawdd yn cynnwys y dref ar tir amaethyddol oi chwmpas, gan ymestyn o Gnwclas yn y Gorllewin i Milebrook yn y Dwyrain.
Mae adroddiad y llywodraeth syn cyhoeddir ffigyrau hefyd yn dweud wrthym fod gan dloty Tref-y-clawdd 54 o dlodion yn 1841 a 90 yn 1851.
Sylwch fod y boblogaeth wedi codin gyflym tua 1901 wedi iddo ostwng er 1871.

Cymharwch y graff hwn gydar rheini ar gyfer plwyfi gwledig megis Bugeildy neu Rhaeadr.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?
Pa brosiect oedd yn digwydd yn yr ardal a all esbonior cynnydd yn y boblogaeth yn 1901?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Tref-y-clawdd

.