Tref-y-clawdd a'r cylch
Graffiau poblogaeth
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llangynllo  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 444 o bobl
1851 - 415
1861 - 447
1871 - 476
1881 - 486
1891 - 508
1901 - 478
 
 

Ffermwyr, gweithwyr fferm neu weision fferm oedd rhan fwyaf o bobl y plwyf ond roedd yna grefftwyr a masnachwyr hefyd.
Sylwch fod y boblogaeth wedi gostwng yn 1851 ond ynan codi eto tan 1891.

Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi gwledig eraill yn yr ardal megis Bugeildy neu Bleddfa. Yna cymharwch hwn gydar graff ar gyfer Tref-y-clawdd.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Tref-y-clawdd

.