Tref-y-clawdd a'r cylch
Graffiau poblogaeth
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Pilalau  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 73 o bobl
1851 - 92
1861 - 104
1871 - 166
1881 - 121
1891 - 77
1901 - 109
 
 

Plwyf Pilalau oedd â’r boblogaeth leiaf yn yr ardal yn ystod cofnod Fictoria. Ffermwyr, gweithwyr fferm neu weision fferm oedd rhan fwyaf o bobl y plwyf ond roedd yna grefftwyr a masnachwyr hefyd.
Mae adroddiad y llywodraeth wnaeth gyhoeddi’r ffigyrau hefyd yn dweud wrthym y rheswm pam y bu cynnydd yn y boblogaeth yn 1871 o ganlyniad i adeiladu’r bythynnod newydd yn y plwyf.
Sylwch fod y boblogaeth wedi codi’n sydyn tua 1901 wedi iddo ostwng er 1871.

Cymharwch y graff yma gyda’r rheini ar gyfer plwyfi gwledig llai yn yr ardal megis Stanage.
A yw’r duedd gyffredinol yn debyg?
Os yw’r duedd yn wahanol, ym mha ffordd y mae’n wahanol ?
Pa brosiect oedd yn digwydd yn yr ardal a all esbonio’r cynnydd yn y boblogaeth yn 1901?

 
 

Yn ôl i ddewislen poblogaeth Tref-y-clawdd

.