Tref-y-clawdd a'r cylch
Graffiau poblogaeth
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Heyope  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 259 o bobl
1851 - 243
1861 - 283
1871 - 181
1881 - 215
1891 - 190
1901 - 181
 
 

Ffermwyr, gweithwyr fferm neu weision fferm oedd rhan fwyaf o bobl y plwyf ond roedd yna grefftwyr a masnachwyr hefyd.
Sylwch fod y boblogaeth wedi codin sydyn tua 1860 ond gostwng y gwnaeth wedyn.

Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi gwledig llai yn yr ardal megis Pilalau neu Stanage.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?
Pa brosiect oedd yn digwydd yn yr ardal a all esbonior cynnydd yn y boblogaeth yn 1861?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Tref-y-clawdd

.