Tref-y-clawdd a'r cylch
Graffiau poblogaeth
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Bugeildy  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 1051 o bobl
1851 - 1037
1861 - 1203
1871 - 1123
1881 - 994
1891 - 907
1901 - 799
 
 

Ffermwyr, gweithwyr fferm neu weision fferm oedd rhan fwyaf o bobl y plwyf ond roedd yna grefftwyr a masnachwyr hefyd.
Yn 1861 roedd gwaith ar fynd i adeiladur llinell reilffordd syn cyrraedd plwyf Bugeildy trwy Gnwclas. Efallai fod rhai pobl leol yn gweithio ar y prosiect yma. Wedi 1861 gostwng wnaeth nifer y bobl.

Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi mawr gwledig eraill yn yr ardal megis Bleddfa neu Stanage.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Tref-y-clawdd

.