Tref-y-clawdd a'r cylch
Cludiant
Cludiant yn yr ardal yn ystod cyfnod Fictoria  
 

Ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria roedd yn rhaid dibynnu ar y ceffyl er mwyn teithio ar draws Canolbarth Cymru. Roedd y cyfoethog yn teithio yng ngherbydau eu hunain ac yn cyflogi staff iw gyrru ac i ofalu am y ceffylau.
Roedd y bobl hynny nad oedd mor gyfoethog yn gallu talu i deithio ar y goets fawr. Ychydig iawn or dosbarth gweithiol oedd yn gallu fforddio gwneud hyn. Iddynt hwy roedd teithio yn golygu cerdded !

Erbyn diwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria, roedd yna reilffyrdd i gysylltur ardal gydar byd ehangach. Roedd pobl or dosbarth gweithiol dim ond yn dechrau cael y rhyddid ar arian i deithio ymhellach, a daeth y ceir modur cyntaf i Sir Faesyfed. Dewiswch or pynciau a welwch chi yma.

 
Y cludwyr
cludo nwyddau o amgylch yr ardal
 
 
Dyfodiad y rheilffyrdd
a chysylltiadau gydar byd ehangach
 
     
 

Yn l i ddewislen Tref-y-clawdd
.

.