Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Tref-y-clawdd a'r cylch
Cludiant
 
  Cludwyr yr ardal  
 

Yn ystod cyfnod Fictoria roedd y Post Brenhinol yn cludo llythyron o amgylch y wlad ac yn dosbarthu ich drws fel ag y maent yn gwneud heddiw, ond nid oeddynt yn cludo nwyddau.
Cwmnau lleol o gludwyr oedd yn gwneud y rhan fwyaf or gwaith o gludo nwyddau, ac fe fyddent yn codi tl am fynd nwyddau yn eu ceirt.
Maer cyfeirlyfrau masnach yn dweud wrthym pwy oedd y cludwyr lleol yn ystod cyfnod Fictoria.

goods carts
  extract from Pigot's Directory

Dyma restr o gwmnau lleol a fyddain mynd nwyddau ar hyd y ffyrdd tyrpeg yn eu ceirt a hynny am dl.
Mae wedi dod o Gyfeirlyfr Pigot yn yr 1830au ac maen dangos i ni pwy oedd yn cludo nwyddau ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

 
Roedd bywyd yn llawer iawn arafach y dyddiau hynny. Fel y gallwch chi weld nid oedd yn bosibl dosbarthu rhywbeth dros nos. Os oeddech yn collir wagen i Firmingham fe fyddain rhaid i chi sefyll wythnos tan yr un nesaf !  
 

Erbyn 1858, pan gafodd y darn nesaf ei argraffu, nid oedd angen wagenni oedd yn teithio pellteroedd maith. Er mai dim ond dechrau cael ei adeiladu oedd Rheilffordd Calon Cymru, roedd y rheilffordd trwy Craven Arms oedd yn cysylltur Amwythig gyda Henffordd eisoes wediu hadeiladu. Dim ond cysylltu o Dref-y-clawdd oedd angen ir wagenni wneud gan fod yna orsaf yno ar gyfer anfon nwyddau i ffwrdd i lefydd pell.

extract from Slater's directory
 

Yn l i ddewislen cludiant Tref-y-clawdd
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Tref-y-clawdd