Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Tref-y-clawdd a'r cylch
Cludiant
 
  Dyfodiad y rheilffordd  
 

Yn yr 1840au ar 1850au gwelwyd ffrwydriad o waith adeiladu rheilffyrdd ar draws y wlad wrth i ddynion busnes weld ei bod yn bosibl i ennill ffortiwn trwyr rheilffyrdd.
Poblogaeth fechan oedd gan Sir Faesyfed serch hynny heb unrhyw ddiwydiant na mwynau yno. Byddai adeiladu rheilffordd dim ond ar gyfer trefi bych Sir Faesyfed yn golygu colli arian gan na fyddai yna ddigon yn talu i fynd neu gludo pethau ar y trenau.
Yr awydd i greu cyswllt rhwng porthladd Aberdaugleddau yn Ne Orllewin Cymru ar dinasoedd ar ffatroedd yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru ddaeth r rheilffordd drwyr sir.
Sefydlwyd cwmni Rheilffordd Tref-y-clawdd gan dirfeddianwyr a dynion busnes lleol er mwyn adeiladu llinell rhwng Craven Arms ar dref. Dechreuwyd ar y gwaith ym mis Awst 1858 a chyrhaeddodd y llinell Dref-y-clawdd ym mis Mawrth 1861. Daeth gweithwyr o bob man i weithio i adeiladur llinell a chynyddu wnaeth troseddau lleol. Cafodd pedwar plismon ychwanegol eu cyflogi i ddelio hyn.

 

Roedd gorsaf Tref-y-clawdd ar draws yr Afon Teme or dref ac roedd o fewn ffin Lloegr fel y gallwch chi weld or map yma o 1865.
(Maer llinell doredig yn cynrychiolir ffin gyda Lloegr.)

 
 

Mwy am ddyfodiad y rheilffordd...
.
.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Tref-y-clawdd