Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Tref-y-clawdd a'r cylch
Cludiant
 
Ac ati...
Dyfodiad y rheilffordd  
 

Roedd y rheilffordd yn prysur dyfu ar draws Sir Faesyfed ac erbyn Hydref 1865 cyrhaeddodd Llandrindod.
Mae hon yn ardal fynyddig ac roedd yn rhaid ir peirianwyr adeiladu argloddiau, hafnau a thwnneli fel bod y peiriannau stm ond yn gorfod mynd ar hyd tir nad oedd yn rhy serth.

Efallai mair gwaith peirianneg fwyaf syfrdanol ywr draphont yn Cnwclas oedd yn mynd r llinell ar draws y dyffryn.
Maer engrafiad yma o bapur newydd cyfnod Fictoria wedi gorliwio maint y draphont ac uchder bryniau Swydd Amwythig y tu cefn iddo. Serch hynny roedd y strwythur yn 70 troedfedd o uchder ac roedd yn gryn gamp ir gweithwyr ar peirianwyr.
 
  newspaper engraving of Knucklas viaduct
 

Cafodd Cwmni Rheilffordd Tref-y-clawdd ei brynun ddiweddarach gan gwmni mawr London and North West Railway a wnaeth y gwaith o redeg y cwmni am weddill cyfnod Fictoria a thu hwnt.
Daeth y rheilffordd manteision mawr i ffermwyr a rhai busnesau megis Melin Wln Silurian, hefyd daeth nwyddau ffatri rhatach i bobl leol. Cafodd hyn effaith anffodus serch hynny, gan orfodi llawer o fasnachwyr lleol allan o fusnes.

Yn l i ddewislen cludiant Tref-y-clawdd
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Tref-y-clawdd