Crughywel
yn oes Fictoria
  Crughywel a Dyffryn Wysg  
 

Aeth Crughywel a Dyffryn Wysg drwy nifer o newidiadau mawr yn ystod teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

Cafodd plant gyfleoedd newydd am iddyn nhw gael addysg, er iddi fod yn anodd ei sefydlu.
Bu gwelliannau mewn cludiant yn fodd i gysylltur ardal r byd cyfnewidiol oedd y tu hwnt i Sir Frycheiniog, gan ddod rhagolygon newydd i fasnachu ac i deithio.
Roedd datblygiad diwydiant y glofeydd ar ffwrneisi metel a oedd ar gyrion y sir yn denu pobl or tir i chwilio am waith newydd.

 

Datblygodd stadau mawr crand ac aeth y bobl i weithio ar y ffermydd ac fel gweision/morynion yn y tai bonedd.

Defnyddiwch y cysylltiadau isod i ddysgu mwy am y newidiadau hyn.

 
 

Fe fyddem yn gwerthfawrogi cael adborth gan athrawon, plant ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ynglyn 'r safle anfonwch ebost at Gavin Hooson:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.

 

 
 
Yn l i dop
Ewch ir ddewislen lleoedd