Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfrau masnach Oes Fictoria  
 

Roedd rhain ychydig yn debyg in Yellow Pages ni heddiw (ond heb y rhifau ffn!) Ynddyn nhw roedd rhestr or bobl bwysig a oedd yn berchen eiddo, masnachwyr yr ardal, gwybodaeth am wasanaethau coetsys a chludwyr a gwybodaeth am ysgolion..
Maer cyfeirlyfrau yn ffynhonnell ddefnyddiol iawn i gael gwybod sut ardal oedd hi yn Oes Fictoria. Dewiswch or rhestr isod.

Cyfeirlyfr Pigot ar Ogledd Cymru 1835
Boneddigion Crughywel
Y proffesiynau yn yr ardal
Masnachwyr: gofaint i seiri troliau
Tafarndair ardal
.

 
  Diwydiant yn yr ardal  
 

Er fod Crughywel wedi aros yn dre farchnad y dyffryn gwledig, roedd y llethrau ir de yn cynnig carreg galch, glo a mwyn haearn. Y deunyddiau crai hyn a gychwynnodd yr hwb i ddiwydiant yng Nghwm Clydach ac a gychwynnodd ddatblygu cymunedau newydd.

Haearn tawdd yn yr ardal
Cloddio glo yn yr ardal
Damwain ym Mrynmawr

 
 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel