Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Ennill bywoliaeth
 
  Boneddigion yr ardal yn 1835  
 

extract from Pigot's DirectoryDyma restr o’r holl bobl yn ardal Crughywel a ddymunai gael eu rhestru fel ‘Boneddigion’ yn 1835.

Boneddigion oedd pobl nad oedd yn gweithio i ennill bywoliaeth, ond a enillai arian drwy osod eu heiddo ar rent i denantiaid.

Roedden nhw’n teimlo’n sicr eu bod yn well na’r bobl a oedd ‘yn masnachu’ neu yn gweithio iddyn nhw. Roedd y tudalen hon mor fach yn y gwreiddiol nes oedd hi’n anodd darllen yr enwau. Bydd y sillafu braidd yn anghyfarwydd hefyd.

Fedrwch chi adnabod rhai o’r enwau ar y tai neu’r ffermydd?
Ydyn nhw’n dal yno hedddiw?

Y perchnogion eiddo hyn oedd y bobl bwysicaf yn yr ardal ym mlynyddoedd cynnar teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Perchnogion eiddo yn unig a allai fod yn ynadon neu yn aelodau o reithgor, felly nhw oedd yn gofalu am faterion swyddogol yr ardal.

 

Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau sy’n gyntaf

 

Yn ôl i ddewislen Enill Bywoliaeth Crughywel

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Crughywel