Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Ennill bywoliaeth
 
  Proffesiynau’r ardal yn 1835  
 

extract from Pigot's DirectoryRoedd y dynion proffesiynol ar ddechrau teyrnasiad Fictoria yn gorfod gweithio i ennill bywoliaeth ond roedden nhw wedi bod yn y brifysgol mae’n debyg ac wedi derbyn addysg. Yma gwelwn enwau’r penseiri a ddyluniodd yr adeiladau lleol a chyfreithwyr neu dwrneiod a gafodd hyfforddiant yn y gyfraith. Proffesiwn pwysig arall oedd yr arwerthwyr a fyddai’n cynnal marchnadoedd lleol ac yn gwerthu eiddo.

 

Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau sy’n gyntaf

  extract from Pigot's DirectoryRoedd gan Wilkins a’i Gwmni, Aberhonddu, gangen o’i fanc yng Nghrughywel. Dyma’r unig fanc ar y rhestr ar y pryd, felly, roedd yn amlwg ei fod yn bwysig yn y gymuned leol. PWYSIG ! Sylwch mai dynion yw’r bobl hyn i gyd! Nid oedd mwyafrif y proffesiynau yn agored i fenywod yng nghyfnod Fictoria.
  Yn nyddiau cynnar Oes Fictoria roedd swyddogaeth y llawfeddyg yn newid. Hyd yn hyn, llawfeddyg oedd rhywun heb fawr o hyfforddiant ond a oedd yn gallu tynnu dannedd ac ailosod aelodau’r corff yn eu lle wedi iddyn nhw dorri. Yn nes ymlaen yn Oes Fictoria, byddai meddygon yn derbyn llawer mwy o hyfforddiant a byddai’r llawfeddyg yn feddyg wedi ei hyfforddi’n arbennig ar gyfer gwneud llawdriniaethau. (Byddwn yn cwrdd â Mr Franco yn yr adran ar y wyrcws.)  
 

Yn ôl i ddewislen Enill Bywoliaeth Crughywel

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Crughywel