Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Ennill bywoliaeth
 
  Masnachwyr yr ardal yn 1835  
 

extract from Pigot's DirectoryY rhestr ar y dde yw rhan gyntaf rhestr hir o fasnachwyr a siopwyr a oedd yn cynnal y gymuned yn ystod blynyddoedd cynnar teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

Roedd mwyafrif y bobl yn yr ardal yn dibynnu ar fasnachwyr a siopwyr lleol i gael popeth oedd ei angen arnyn nhw.

Mewn ardaloedd gwledig lle roedd y boblogaeth yn llai, fe welwch yn aml bod gan rywun fwy nag un swyddogaeth yn y gymuned.

Gwelwch mai groser a saer maen oedd Thomas Morgan a bod Thomas Williams yn gwerthu llyfrau, yn argraffydd ac yn groser. Rhaid ei fod e’n ddyn prysur iawn!

 

Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau sy’n gyntaf

  Mwy o fasnachwyr lleol…  
 

Yn ôl i ddewislen Enill Bywoliaeth Crughywel

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Crughywel