Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Ennill bywoliaeth
 
Mwy am...
Masnachwyr yr ardal yn 1835  
 

Dyma ragor o fasnachwyr a oedd yn bwysig ir ardal yn rhan gyntaf teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Mae rhai, fel y gwerthwyr nwyddau haearn, y peintwyr, ar plymwyr yn gyfarwydd inni heddiw. Ond dydy eraill, fel y bragwr, ddim mor gyfarwydd inni. Gwaith bragwr oedd trin barlys brag yn ei fracty. Byddair cynnyrch gorffenedig yn cael ei ddefnyddio wedyn i fragu cwrw.

 

 

Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau syn gyntaf

 

Gwaith y cyfrwywr oedd gwneud cyfrwyau a harneisiau ir ceffylau a oedd mor bwysig yn Oes Fictoria cyn amser moduron, a gwaith y saer troliau oedd gwneud olwynion ir holl droliau ar coetsys.

Wrth ystyried yr holl dai crand ar parciau o gwmpas yr ardal, nid ywn syndod bod yma rywun oedd yn prynu a gwerthu helgig. Yn ystod y tymor, byddai pobl yn helan rheolaidd yn Nyffryn Wysg.

Prin iawn, mewn hen ffotograffau Fictoraidd, y gwelwch rywun yn mynd allan heb wisgo rhywbeth am eu pen. Dymar rheswm bod gwneuthurwyr a gwerthwyr hetiau yn y rhestr hon.
.

 
 

Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth Crughywel

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel