Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Bywyd ysgol
 
  Beth y mae Dyddlyfraur ysgolion yn ei ddweud  
 

Ar gychwyn Oes Fictoria, nid oedd mwyafrif y plant yn mynd ir ysgol. Byddai plant tirfeddiannwyr cyfoethog yn cael eu haddysgu yn eu cartrefi, a byddair bechgyn hynaf yn mynd i ffwrdd i ysgolion bonedd. Victorian classroom
Byddai masnachwyr yr ardal yn anfon eu plant i ysgol breifat yn lleol os bydden nhwn gallu fforddio gwneud hynny.
Roedd yn rhaid i blant y tlodion fynd i weithio cyn gynted ag y bydden nhwn ddigon hen oherwydd bod angen yr arian ychwanegol ar eu teuluoedd.
Erbyn diwedd Oes Fictoria roedd ysgolion yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim, ac roedd yn rhaid i bob plentyn wedyn fynd ir ysgol. .
Maer tudalennau hyn yn dangos mwy am yr ysgolion cynnar hynny, ac yn defnyddio darnau o Ddyddlyfrau rhai or ysgolion lleol

Maer ystafell ddosbarth
hon o Oes Fictoria yn
Amgueddfa Brycheiniog, Aberhonddu.
 
Ddim yn yr ysgol heddiw
 
 
Gorfod delio gydag ymddygiad gwael
 
 
Canmol y plant
 
 
Cerdded yn yr eira ar glaw
 
 
Peryglon heintiau yn yr ysgol
 
 
Arian, a phrinder arian
 
 
Amserau ysgol
 
 
Gwersi am y llewpart, y lama ar cimwch
 
 
Dysgu sut i wno
 
 
Danteithion yn y Ty Mawr
 
 
Y Ffair Gyflogi
 
 
Yr athro yn cael damwain
 
 
 
 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel