Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Bywyd ysgol
 
  Dim cansen yn Nantddu  
 

Pryd bynnag y mae sn am ymddygiad gwael yn Nyddlyfrau ysgolion Oes Fictoria, mae sn yn aml am y gansen o ganlyniad i hynny.
Er hynny, doedd athro Ysgol Wladol Nantddu ym mis Mehefin 1893 ddim yn awyddus i roir gansen i blant ...

 
23 Mehefin
1893
School diary entry "I sent William Branch home yesterday on account of bad behaviour. He quite destroys the order of the school. He is not defiant or rude to me but constantly moves out of his place or calls out to other boys..."
  Maer athro yn dweud ymhellach bod y bachgen ...
"seems quite unable to restrain himself..."
 
23 Mehefin
1893
School diary entry "There appears to be no other method, [I] am quite convinced [that] corporal punishment would have a bad effect and am determined to use it in no way whatsoever..."
 

Ystyr Cosb Gorfforol yw cael cansen neu glowten, a allai fod yn gosb boenus iawn. (Y Gosb Eithaf yw cosbi hyd farwolaeth, felly nid yw cynddrwg hynny!)
Roedd y ffaith bod yr athro hwn yn gwrthod curo plant a fyddain ymddwyn yn wael yn beth anghyffredin, a barnu o fwyafrif Dyddlyfraur adeg honno. Maer enghraifft sydd ar y tudalen nesaf yn rhai llawer mwy cyffredin

Nid oedd yr athro yma yn malio gorfod defnyddior gansen ...

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel