Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Bywyd ysgol
 
  Y Ffeiriau Cyflogi  
 

Cewch weld wrth edrych ar y tudalennau eraill bod plant yn cael eu cadw adref or ysgol i helpu eu rhieni ac i ennill arian i Drawing of farmer at fair gadwr teulu. Byddain rhaid i blant teuluoedd tlawd adael yr ysgol cyn gynted ag y gallent.
Yn yr ardaloedd gwledig, roedd "Ffeiriau Cyflogi" yn cael eu cynnal ym mis Mai, pan fyddai ffermwyr a pherchnogion tir yn cyflogi gweision ffermydd am flwyddyn. Byddai llawer or plant hynaf or ysgolion lleol yn mynd ir ffeiriau hyn, ac os byddent yn cael eu cyflogi, byddain rhaid iddynt aros yn y gwaith tan ddiwedd y flwyddyn hyd yn oed os byddair gwaith ar telerau byw yn wael iawn - ac fe fydden nhwn wael yn aml iawn!

 
29 Mai
1896
School diary entry
 

Dymar cofnod o Ddyddlyfr Ysgol Wladol Llanbedr ym mis Mai, 1896 -
"End of School year. Several of the children have left owing to parents moving and others have been hired for service at the Fairs, viz Elizabeth Williams, Oswald Brute ..."

Roedd hin gyffredin i rieni ddwyn eu plant allan or ysgol wrth iddynt symud i ardal arall i chwilio am waith. Digwyddai hyn yn enwedig mewn ardaloedd lle roedd glofeydd a ffatroedd yn llewyrchus weithiau, ond yn llai llewyrchus ambell flwyddyn.

Yn l i ddewislen Ysgolion Crughywel

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel