Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Bywyd ysgol
 
  Pawb adre wrth y gwair  
 

Prif broblem ysgolion Fictoraidd oedd sicrhau bod plant yn mynychur ysgol i gael gwersi. Maer holl Ddyddlyfrau yn sn am y rhesymau di-rif (neur esgusodion !) pam roedd y plant yn absennol. Roedd afiechyd yn rheswm cyffredin am beidio dod ir ysgol ac yn un dilys ran amlaf.
Mewn ardaloedd gwledig, roedd angen y plant ar amrywiol adegau or flwyddyn i helpu gyda cynhaeaf gwair, cneifio defaid, tynnu tatws a gwaith tymhorol arall ar ffermydd. Roedd angen nifer o bobl i wneud y tasgau hyn, ac ni fyddai llawer o rieni yn dod i ben r gwaith heb help eu plant.

 
24 Mehefin
1878
School diary entry
 

Dyma gofnod cyffredin o Ddyddlyfr Ysgol Llanbedr ym mis Mehefin 1878 :Haymaking drawing
"School work again interrupted by non-attendance of all the elder children, who, notwithstanding the warnings of the Attendance Officer, are employed making hay".
Roedd gan nifer o ysgolion Swyddogion Mynychu Ysgolion au gwaith oedd sicrhau bod plant yn mynd ir ysgol yn rheolaidd.
Ychydig ohonynt oedd yn gwneud eu gwaith yn dda. Mae rheswm arall dros beidio mynd ir ysgol ar y tudalen nesaf

Cael tl am beidio mynd ir ysgol

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel