Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Bywyd ysgol
 
  Swllt y dydd - am chwarae triwant !  
 

Rheswm arall oedd yn cadw plant y wlad rhag mynd ir ysgol yn rheolaidd yn Oes Fictoria oedd y tymor saethu.
Byddai bechgyn yr ysgolion lleol yn cael eu talu i fod yn beaters i bobl gyfoethog yr ardal a fyddain mynd i saethu ffesant. Byddair beaters yn gyrrur adar i hedfan ir awyr yn darged ir gynnau. [Geirfa] Llyffethair - rhwystr, rhywbeth sydd or ffordd.

 
20 Ionawr
1882
School diary entry
 

Dyma enghraifft o Ddyddlyfr Ysgol Brydeinig Crughywel fis Ionawr 1882 -
"Many children away ; some of the boys go out 'beating' game when shooting goes on in the neighbourhood. For their services they receive a shilling a day and their food. I have found this a great hindrance in the way of securing good attendance".
Victorian shooterNid ywn syndod bod rhai or bechgyn yn ystyried cael cynnig swllt y dydd a bwyd yn rhad ac am ddim yn well dewis na mynd ir ysgol !
Byddair hela ran amlaf yn digwydd ar y stadau preifat a oedd yn eiddo ir boneddigion lleol, felly ni allair athrawon gwyno am y trefniadau hyn. Roedd yn rhaid ir athrawon fodloni ar ysgrifennu yn Nyddlyfr yr Ysgol yn lle cwyno !
Ond ambell ddiwrnod byddair plant i gyd yn cyrraedd yr ysgol, fel y gwelwch ar y tudalen nesa

Dyna beth rhyfedd - mae pawb yma !

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel