Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Bywyd ysgol
 
  Diwrnod anarferol - mae pawb yn yr ysgol !  
 

Roedd Prifathro Ysgol Brydeinig Crughywel yn synnu bod holl blant ei ddosbarth ieuengaf yn cyrraedd i gael gwersi ! Ysgrifennodd yn y Dyddlyfr ym mis Medi 1874 ei fod yn credu bod "rhywbeth anarferol" wedi digwydd

 
16 Medi
1874
School diary entry
  Dymar cofnod (prin iawn !) sydd iw weld uchod:
"Something unusual in the attendance of the First Class today. All are present".
Y sefyllfa fwyaf cyffredin ywr un isod. Dyma gofnod o Ddyddlyfr Ysgol Wladol Llanbedr yn 1890 Dymar cofnod:
 
12 Medi
1890
School diary entry "The attendance has improved but is still very low, the fine weather keeps the parents and children still picking berries on the hills. The Attendance Officer visited and has sent warning notices to all who are absent. Average [attendance] 18.4 ".
 

Roedd y tymor casglu llysiau [duon bach] yn rheswm rheolaidd am absenoldeb plant or ysgol ar ddiwedd mis Awst ac ar Picking wimberriesddechrau mis Medi. Byddai teuluoedd cyfan yn mynd allan i grynhoi llysiau duon bach ac yn eu gwerthu yn y marchnadoedd lleol.
Doedd y Swyddog Mynychu Ysgolion ddim yn cael fawr o lwc wrth anfon rhybuddion, am y byddai rhieni yn eu hanwybyddu fel arfer - ac ni fyddai rhai rhieni yn gallu eu darllen !
Ceisiodd un athro ddull arall o ddenu plant ir ysgol

Gwobrau am ddod ir ysgol !

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel