Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Bywyd ysgol
 
  Gwaith ardderchog gan blant disglair, trefnus !  
 

Mae mwyafrif Dyddlyfrau ysgolion Oes Fictoria yn cynnwys Drawing of schoolboyllawer o gwynion am blant nad oedd yn mynychur ysgol neu a fyddain camymddwyn wedi dod yno !
Ond yn ffodus, maen nhwn dweud rhai pethau caredig hefyd am lawer or plant, ac am eu gwaith.

Maer cofnod isod yn ymddangos yn nyddiadur Ysgol Brydeinig Crughywel yn 1868 - [Geirfa] Prydlon - cyrraedd ar yr amser cywir...
"Every pupil, almost without exception, punctual, remarkably tidy, and his home lesson well learned".

 
26 Chwefron
1868
School diary entry
 

Er bod yr athro yn dweud "fe" roedd yn cynnwys y merched hefyd ! Mae enghraifft arall isod, a ysgrifennwyd yn Nyddlyfr Ysgol Wladol Llanbedr ym mis Gorffennaf 1899 -

 
7 Gorffennaf
1869
School diary entry "Held an Examination in the Infant Class. The children were very bright and did their work splendidly".
 

Roedd yn rhaid i lawer or ysgolion gael canlyniadau da mewn arholiadau er mwyn cael y cyfanswm arian i redeg yr ysgol y flwyddyn wedyn, felly, maen debyg bod yr athrawon yn falch iawn o gael canlyniadau da. Felly mae hi heddiw hefyd !

Yn l i ddewislen Ysgolion Crughywel

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel