Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Bywyd ysgol
 
  Bwrw athro allan or drol gwn !  
 

Roedd rhai or digwyddiadau y mae sn amdanynt yn Nyddlyfraur ysgolion Fictoraidd yn fwy anghyffredin nai gilydd. Maer cofnod ar y tudalen hon yn cyfeirio at Ysgol Wladol Llanbedr fis Tachwedd 1877.
Y plant sydd yn mynd i drwbwl neun cael damweiniau fynychaf - weithiau gyda chanlyniadau echrydus. Y tro hwn, doedd y ddamwain ddim mor ddifrifol, ac ir prifathro y digwyddodd...

 
22 Tachwedd
1877
School diary entry "Was absent from School from Monday until Thursday Afternoon on account of illness caused by being thrown out of a dog-cart. School was kept by the late Mistress".

Maer geiriau "the late Mistress" yn cyfeirio at yr athrawes a arferai weithio yn yr ysgol - nid ei bod hin cyrraedd yn hwyr !

Roedd y drol gwn yn cael ei thynnu gan geffyl neu ferlen, nid gan gwn ! Trol dwy olwyn fawr iddi, ai seddau gefngefn i gilydd oedd hon. I gychwyn, roedd bocs yn rhan or drol, er mwyn medru cario cwn hefyd. Tynnwyd rhai troliau bach gan gwn, ond dydy cwn fel arfer ddim yn hoff iawn or syniad !

Drawing of accident
 

Yn l i ddewislen Ysgolion Crughywel

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel