Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer yr ardal  
 

Newid wnaeth y boblogaeth yn yr ardal wledig yma o Sir Drealdwyn trwy gydol oes Fictoria wrth i bobl symud o gwmpas i ennill bywoliaeth. Cofnodwyd gwybodaeth ynglyn r boblogaeth leol yn y cyfrifiad oedd yn cael ei wneud bob deng mlynedd.

Roedd dynion yn cael eu cyflogi i deithio o amgylch yr ardal yn cofnodi pwy oedd yn byw ym mha dy a pha waith oeddynt yn ei wneud. Maer graffiau poblogaeth wediu llunio or cofnodion yma.

 

Rhannwyd Prydain yn blwyfi (fel y dangosir ar y map) ac maer ffigurau yn cofnodi faint o bobl oedd yn byw yn y plwyf. Fel arfer y plwyf oedd y pentref o amgylch eglwys y plwyf ar ardal oddi amgylch iddo. Roedd sawl cymuned fechan yn rhan o rai plwyfi.

Dewiswch or rhestr a welwch chi i weld graffiau poblogaeth ar gyfer rhai or llefydd lleol yng nghyfnod Fictoria

Geirfa
Cyfrifiad - pan oedd swyddogion yn mynd o amgylch cartrefi i gyfrif faint o bobl oedd yn byw yno. Roedd hyn yn digwydd bob deng mlynedd
 
Crughywel
Llanbedr
 
 
Llanelli
Llangatwg
 
 
Llangenau
Llanfihangel Cwmdu
 
 
Llangynidr
Partrisio
 
.
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Crughywel